اخبار

500 بهره بردار همدانی آموزش توسعه کشت گیاهان دارویی را دریافت میکنند.

500 بهره بردار همدانی آموزش توسعه کشت گیاهان دارویی را دریافت میکنند.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی استان همدان اظهار داشتند که 370 هزار هکتار در دیمزارهای استان ، سطح قرارداد طرح جهش تولید خواهد بود که از این سطح 3700 هکتار برای کشت گیاهان دارویی در اراضی آبش ابلاغ گردیده است.

ایشان ادامه دادند که این سومین سالی است که این طرح عملیاتی میشود ولی توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی دیم برای اولین بار اجرا خواهد شد. در این راستا با توجه به نقش مهم آموزش در ارتقای سطح دانش کشاورزان ، کارگاه های آموزش توسعه کشت گیاهان دارویی در طی 3 روز برای کارشناسان برگزار خواهد شد.

در پایان نیز ایشان اظهار داشتند که هدف این کارگاه رویکرد نوین توسعه و معرفی اصول علمی کشت میباشد. همچنین معرفی ارقام گیاهان دارویی مناسب یرای دیم نیز از اهداف این کارگاهاست که منجر به افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد. در این کلاس ها جمعا 120 نفر کارشناس تحت آموزش قرار گرفتند که منجر به آموزش 500 بهره بردار خواهد شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.