نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود فسفاته گرانول FARAYAND

کود فسفاته گرانول موجب تنظیم PH و اسیدی شدن محیط اطراف ریشه و اصلاح بافت خاک می شود. برطرف کننده لکه های نارنجی و قرمز ما بین رگبرگ ها و مانع خشک شدن برگ ها می شود. باعث افزایش میزان گلدهی و کیفیت و کمیت میوه می شود.